O stránce

Databázi spravuje Ministerstvo spravedlnosti.

Účelem Databáze je zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti správního rozhodování.

Vyhledávání v databázi

K nalezení specifického soudního rozhodnutí nebo k zobrazení pouze některých specifických soudních rozhodnutí slouží následující filtry vyhledávání:

  1. Hledat ve výroku a odůvodnění – do daného formulářového pole lze napsat jakýkoliv text nebo výraz, na základě kterého budou filtrovány výsledky vyhledávání. V případě nalezení shody zadaného textu nebo výrazu v některém z rozhodnutí obsažených v Databázi rozhodnutí Ministerstva a ministra spravedlnosti bude tento výsledek uživateli zobrazen.
  2. Číslo jednací (celé) – do daného formulářového pole lze vložit číslo jednací daného spisu. Číslo jednací (č. j.) je jedinečný identifikátor, pod kterým je u Ministerstva vedena konkrétní věc.
  3. Číslo jednací (části) - do daného formulářového pole lze vložit i jednotlivé části čísla jednacího, jako je číslo, rok a/nebo zkratka odboru.
  4. Datum vydání – filtr sloužící k vyhledávání rozhodnutí ve specifickém časovém úseku. Jsou zobrazeny pouze takové soudní rozhodnutí splňující časové podmínky stanovené uživatelem.
  5. Ustanovení – každé zveřejněné rozhodnutí obsahuje seznam dotčených právních norem, kterých se dané rozhodnutí týká. Za pomoci tohoto filtru lze vyhledat jak rozhodnutí týkající se specifického ustanovení (§) právního předpisu tak všechna rozhodnutí týkající se daného právního předpisu.
  6. Autor – slouží k vyhledávání rozhodnutí na základě jména a příjmení osoby, která rozhodnutí vydala.
  7. Vyhledat – tlačítko sloužící k aplikaci zvolených výše uvedených filtrů ze strany uživatele.
  8. Vymazat filtry – tlačítko sloužící k odstranění veškerých uživatelem zvolených filtrů vyhledávání.

V rámci výsledku vyhledávání jsou nalezená rozhodnutí seřazena dle data vydání sestupně. Uživatel má tyto výsledky možnost dále seřadit po kliknutí na kterýkoliv údaj typu. Pravidla pro seřazení jsou:

  1. Po kliknutí na libovolný údaj jsou výsledky vyhledávání seřazeny nejprve vzestupně od nejmenšího čísla, případně abecedně od začátku abecedy.
  2. Po opětovném kliknutí jsou výsledky vyhledávání obráceny a seřazeny od největšího čísla, případně abecedně od konce abecedy.
Zpět