Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 65892 rozhodnutí (3295 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

46 C 104/2021-29
(Rozsudek)
OS v Mostě
Benešová, Jana, Mgr.
26. 05. 2021
22. 06. 2021
8 140 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. V části, v n...
8 140 Kč s příslušenstvím
39 C 114/2021-17
(Rozsudek)
OS v Mostě
Malý, Rudolf, JUDr.
27. 05. 2021
22. 06. 2021
6 081 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 081 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 6 081 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
6 081 Kč s příslušenstvím
5 C 87/2021-29
(Rozsudek)
OS v Jablonci n. Nisou
Věženský, Jan, Mgr.
15. 06. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 5 306,68 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 5 306,68 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9% ročně z částky 262,08 Kč od 21. 7. 2018 do zaplacení, ve výši 9% ročně z částky 244,63 Kč od 21. 8. 2018 do ...
o zaplacení 5 306,68 Kč s příslušenstvím
9 C 89/2021-20
(Rozsudek)
OS v Prachaticích
Vojíková, Simona, JUDr.
19. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 675 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala zaplacení částky 675 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 60,29 Kč, se zamítá. II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.
o zaplacení 675 Kč s příslušenstvím
9 C 65/2021-12
(Rozsudek)
OS v Prachaticích
Vojíková, Simona, JUDr.
07. 04. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 10 962,43 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 10 962,43 Kč spolu s -) kapitalizovaným úrokem ve výši 2 176,94 Kč a úrokem ve výši 22,9 % ročně z částky 9 412,43 Kč od 9. 9. 2020 do zaplacení -) kap...
o zaplacení 10 962,43 Kč s příslušenstvím
9 C 59/2021-14
(Rozsudek)
OS v Prachaticích
Vojíková, Simona, JUDr.
26. 04. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 23 218 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni -) částku 16 068 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 16 068 Kč od 20. 12. 2018 do zaplacení, -) částku 6 000 Kč, a to do tří dnů od právní...
o zaplacení 23 218 Kč s příslušenstvím
9 C 55/2021-35
(Rozsudek)
OS v Prachaticích
Vojíková, Simona, JUDr.
17. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 1 764 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 164 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení od 5. 10. 2019 do 18. 11. 2020 ve výši 131 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II...
o zaplacení 1 764 Kč s příslušenstvím
13 C 211/2020-68
(Rozsudek)
OS v Příbrami
Klouzek, Zdeněk, Mgr.
20. 04. 2021
22. 06. 2021
zaplacení 58 856 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 9 420 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 9 420 Kč od 31. 3. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci r...
zaplacení 58 856 Kč s příslušenstvím
15 C 75/2021-31
(Rozsudek)
OS v Trutnově
Koblasová, Michaela, JUDr.
29. 04. 2021
22. 06. 2021
zaplacení 9 198 Kč s příslušenstvím - úvěr
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 9 198 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 9 198 Kč od 1. 9. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsud...
zaplacení 9 198 Kč s příslušenstvím - úvěr
5 C 76/2021-21
(Rozsudek)
OS v Jablonci n. Nisou
Věženský, Jan, Mgr.
15. 06. 2021
22. 06. 2021
rozvod manželství
I. Manželství [celé jméno manželky], roz. [příjmení], [datum narození], a [celé jméno manžela], [datum narození], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá pr...
rozvod manželství
7 C 61/2021-49
(Rozsudek)
OS ve Znojmě
Krčálová, Lenka, Mgr.
28. 04. 2021
22. 06. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 2.245 Kč a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.045 Kč ode dne 11. 11. 2019 do zaplacení. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
22 C 6/2021- 18
(Rozsudek)
OS v Kladně
Randa, Lukáš, Mgr.
19. 05. 2021
22. 06. 2021
o rozvod manželství
I. Manželství [celé jméno manželky] a [celé jméno manžela], rozeného [jméno] [příjmení], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
o rozvod manželství
112 C 101/2021-45
(Rozsudek)
OS v Karviné p. Havířov
Pomykaczová, Petra, Mgr.
20. 05. 2021
22. 06. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, do tří dnů od právní moci rozsudku. II. V rozsah...
[částka] s příslušenstvím
9 C 59/2021-52
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
05. 05. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 7.007 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci 7.007 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 369 Kč do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci ná...
O zaplacení 7.007 Kč s příslušenstvím
39 C 376/2020-28
(Rozsudek)
OS v Mostě
Malý, Rudolf, JUDr.
18. 05. 2021
22. 06. 2021
9 246 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 9 609 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky 9 246 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný ...
9 246 Kč s příslušenstvím
67 C 138/2021-21
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 9
Kloudová, Lenka, Mgr.
29. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku - 24 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z této částky od 14. 7. 2020 do zaplacení, - 1 500 Kč spolu se zákonným úrokem z prodl...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
7 C 30/2021-56
(Rozsudek)
OS ve Znojmě
Krčálová, Lenka, Mgr.
14. 04. 2021
22. 06. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 6.664 Kč, kapitalizovaný úrok z prodlení ve výši 1.501,43 Kč, kapitalizovaný úrok ve výši 4.449,57 Kč, úrok z...
[částka] s příslušenstvím
67 C 131/2021-30
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 9
Kloudová, Lenka, Mgr.
29. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1 450 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 450 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z této částky od 16. 3. 2012 do zaplacení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku....
O zaplacení 1 450 Kč s příslušenstvím
7 C 137/2021-18
(Rozsudek)
OS Praha-východ
Janek, Filip, Mgr.
23. 03. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 21. 7. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný ...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
9 C 35/2021-48
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
26. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 10.000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci 10.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 10.000 Kč od 1. 12. 2020 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku....
O zaplacení 10.000 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙