Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 65915 rozhodnutí (3296 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

19 C 34/2021-14
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Dočkal, Pavel, Mgr.
18. 03. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 2 295 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 295 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně od 1. 6. 2020 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobky...
o zaplacení částky 2 295 Kč s příslušenstvím
19 C 44/2021-15
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Dočkal, Pavel, Mgr.
20. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 4 295 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 295 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně od 25. 10. 2019 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalob...
o zaplacení částky 4 295 Kč s příslušenstvím
47 C 70/2021-24
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Mlčochová, Kateřina, Mgr.
14. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 3 000 Kč od 5. 1. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalov...
O zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím
46 C 93/2021-31
(Rozsudek)
OS v Mostě
Benešová, Jana, Mgr.
21. 05. 2021
22. 06. 2021
6 345 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 3 000 Kč od [datum] do zaplacení, do tří dnů od právní moci rozsudku. II. V části, v níž se ža...
6 345 Kč s příslušenstvím
19 C 37/2021-18
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Dočkal, Pavel, Mgr.
06. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 675 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 675 Kč s kapitalizovaným úrokem z prodlení ke dni 15. 10. 2020 ve výši 60,29 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit ža...
o zaplacení částky 675 Kč s příslušenstvím
19 C 41/2021-17
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Dočkal, Pavel, Mgr.
20. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 6 034 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 034 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně od 6. 7. 2020 do zaplacení, do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalo...
o zaplacení částky 6 034 Kč s příslušenstvím
9 C 101/2021
(Rozsudek)
OS v Příbrami
Cízlová, Vlasta, JUDr.
12. 05. 2021
22. 06. 2021
zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a dále částku ve výši [částka] se zákonným ...
zaplacení [částka] s příslušenstvím
9 C 67/2021-42
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
29. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1.775 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci 1.775 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1.575 Kč od 22. 11. 2019 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku. II...
O zaplacení 1.775 Kč s příslušenstvím
9 C 30/2021-23
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Sedláčková, Adéla, LL.M., JUDr.
22. 04. 2021
22. 06. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný ...
o [částka] s příslušenstvím
7 C 54/2021-17
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Kotrlová, Monika, Mgr.
24. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 1 772 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se co do částky 1 772 Kč zastavuje. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 572 Kč od 11. 4. 2020 do 4. 5. 2021, a to do tří dnů od p...
o zaplacení částky 1 772 Kč s příslušenstvím
9 C 33/2021-52
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Sedláčková, Adéla, LL.M., JUDr.
22. 04. 2021
22. 06. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku a) částku ve výši [částka] s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši [částka], vzniklým zákonnou sazbou z čás...
o [částka] s příslušenstvím
7 C 90/2020-65
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Kotrlová, Monika, Mgr.
18. 05. 2021
22. 06. 2021
o vyklizení bytu
I. Žalovaná je povinna vyklidit byt [číslo] o velikosti 1+1 nacházející se ve druhém podlaží domu [adresa] v obci [obec], část [územní celek] [anonymizováno], ulice [ulice] číslo orientační [anonymizo...
o vyklizení bytu
9 C 169/2020-21
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Sedláčková, Adéla, LL.M., JUDr.
20. 04. 2021
22. 06. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a s úrokem s prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky [částka] ...
o [částka] s příslušenstvím
47 C 23/2021-27
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Mlčochová, Kateřina, Mgr.
20. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 73 900 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se co do částky 300 Kč a úroku z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 46 850 Kč od 8. 8. 2020 do 22. 2. 2021 a z částky 300 Kč od 23. 2. 2021 do zaplacení zastavuje. II. Žalovaný je povine...
O zaplacení 73 900 Kč s příslušenstvím
46 C 2/2021-52
(Rozsudek)
OS v Mostě
Benešová, Jana, Mgr.
05. 05. 2021
22. 06. 2021
168 277 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 127 745,66 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 177 648 Kč od [datum] do [datum], s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 127 745...
168 277 Kč s příslušenstvím
7 C 11/2021-12
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Kotrlová, Monika, Mgr.
06. 05. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 2 085,54 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 085,54 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 2 085,54 Kč od 30. 11. 2018 do zaplacení, a náklady spojené s uplatněním pohledávk...
o zaplacení částky 2 085,54 Kč s příslušenstvím
9 C 185/2020-52
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Sedláčková, Adéla, LL.M., JUDr.
22. 04. 2021
22. 06. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku [částka] -) s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky [částka] od [datum] do [datum] -) s úrokem z...
o [částka] s příslušenstvím
11 C 141/2021-51
(Rozsudek)
OS v Mostě
Musil, Jan, Mgr.
07. 06. 2021
22. 06. 2021
2 700 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2 700 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 389,67 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplat...
2 700 Kč s příslušenstvím
9 C 214/2020-23
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Sedláčková, Adéla, LL.M., JUDr.
21. 04. 2021
22. 06. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od [datum] do zaplacení, vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je ...
o [částka] s příslušenstvím
219 C 28/2020- 53
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Dočkal, Pavel, Mgr.
12. 03. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení částky 329,12 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 324,16 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 18. 4. 2019 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žaloba o zaplacení částky 4,96 K...
o zaplacení částky 329,12 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙