Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 65940 rozhodnutí (3297 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

22 C 168/2021-30
(Rozsudek)
OS Praha-východ
Bartová, Gabriela Antonie, JUDr.
21. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 000 Kč s úrokem z prodlení z částky 3 000 Kč od 6. 1. 2020 do zaplacení ve výši 10 % ročně, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku. II. ...
O zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím
21 C 81/2021-14
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
11. 05. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 767,30 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 767,30 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 567,30 Kč od 18. listopadu 2019 do zaplacení. II. Žalovaná je...
O zaplacení 767,30 Kč s příslušenstvím
22 C 163/2021
(Rozsudek)
OS Praha-východ
Bartová, Gabriela Antonie, JUDr.
16. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni částku ve výši 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 1 524 Kč od 22. 11. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, a to do tří dnů ode dne právní...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
14 C 240/2020-49
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Hrehová, Otília, JUDr.
31. 03. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 7 524 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 7 524 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
o zaplacení 7 524 Kč s příslušenstvím
21 C 75/2021-10
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
29. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 42 943 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 18 404 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % částky 18 404 Kč od 12. září 2020 do zaplacení, částku 12 269 K...
O zaplacení 42 943 Kč s příslušenstvím
21 C 71/2021-11
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
22. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 75 039 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 75 039 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 10 251 Kč od 30. září 2020 do zaplacení, s úrokem z prodle...
O zaplacení 75 039 Kč s příslušenstvím
21 C 67/2021-11
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
22. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 9 407,47 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 9 407,47 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 334,80 Kč, a dále zákonný úrok z prodlení ve výši 10 ...
O zaplacení 9 407,47 Kč s příslušenstvím
21 C 61/2021-10
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
13. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 3 136 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 3 136 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 3 136 Kč od 18. prosince 2019 do zaplacení. II. Žalovaný je p...
O zaplacení 3 136 Kč s příslušenstvím
22 C 35/2020
(Rozsudek)
OS Praha-východ
Bartová, Gabriela Antonie, JUDr.
31. 03. 2021
22. 06. 2021
o rozvod manželství
I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení], narozené dne [datum], a manžela [celé jméno manžela], narozeného dne [datum] uzavřené dne 10. 11. 2007 v místě La Dique, Seychely, zaps...
o rozvod manželství
21 C 60/2021-10
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
13. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 9 667 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 9 667 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75% ročně z částky 9 667 Kč od 3. dubna 2019 do zaplacení. II. Žalovaný je povi...
O zaplacení 9 667 Kč s příslušenstvím
14 C 238/2020-33
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Hrehová, Otília, JUDr.
31. 03. 2021
22. 06. 2021
o zaplacení 29 195,03 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 29 195,03 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 29 195,03 Kč od 25. 6. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žal...
o zaplacení 29 195,03 Kč s příslušenstvím
21 C 51/2021-14
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Jarolímková, Blanka, Mgr.
27. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 2 608 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 2 608 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 2 608 Kč od 25. dubna 2020 do zaplacení. II. Žalovaný je povin...
O zaplacení 2 608 Kč s příslušenstvím
9 C 393/2020-40
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
26. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1.500 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 1.500 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1.500 Kč od 4. 4. 2020 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. ...
O zaplacení 1.500 Kč s příslušenstvím
47 C 24/2021-24
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Mlčochová, Kateřina, Mgr.
21. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 8 703 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 8 703 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení 8,05 % ročně z částky 6 388,73 Kč od 11. 8. 2016 do 20. 1. 2020 ve výši 2 852,79 Kč, s kapitalizo...
O zaplacení 8 703 Kč s příslušenstvím
19 C 38/2021-44
(Rozsudek)
OS v Mělníku
Pirklová, Tereza, Mgr.
18. 05. 2021
22. 06. 2021
o osvojení zletilého
I. Zletilý [celé jméno osvojence], [datum narození], syn matky [jméno] [příjmení], narozené [datum], a otce [jméno] [jméno], narozeného [datum], se stává právní moci tohoto rozhodnutí osvojencem [celé...
o osvojení zletilého
3 C 229/2019-209
(Rozsudek)
OS v Domažlicích
Matějíček, Vladimír
08. 04. 2021
22. 06. 2021
o vypořádání společného jmění manželů
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na vyrovnání podílů společného jmění manželů částku 688 958 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni na ...
o vypořádání společného jmění manželů
11 C 110/2021-19
(Rozsudek)
OS v Mostě
Musil, Jan, Mgr.
24. 05. 2021
22. 06. 2021
7 590 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 590 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 1 518 Kč od [datum] do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 1 518 Kč od [d...
7 590 Kč s příslušenstvím
47 C 79/2021-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Mlčochová, Kateřina, Mgr.
27. 04. 2021
22. 06. 2021
O zaplacení 1 991 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 991 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 791 Kč od 27. 1. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalo...
O zaplacení 1 991 Kč s příslušenstvím
46 C 100/2021-27
(Rozsudek)
OS v Mostě
Benešová, Jana, Mgr.
19. 05. 2021
22. 06. 2021
6 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 6 000 Kč od [datum] do zaplacení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. V rozsahu, ...
6 000 Kč s příslušenstvím
11 C 106/2021-19
(Rozsudek)
OS v Mostě
Musil, Jan, Mgr.
24. 05. 2021
22. 06. 2021
580 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 580 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 580 Kč od [datum] do [datum] kapitalizovaným částkou 48 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohot...
580 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙