Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 45845 rozhodnutí (2293 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

24 C 268/2020-37
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
26. 02. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 10 613 Kč s příslušenstvím (odběr elektřiny)
I. Žaloba, jíž se žalobkyně po žalované domáhala zaplacení 10 613 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení.
zaplacení 10 613 Kč s příslušenstvím (odběr elektřiny)
24 C 232/2020-75
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
05. 02. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 12 988,48 Kč s příslušenstvím (úvěr)
I. Žaloba, jíž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení 12 988,48 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
zaplacení 12 988,48 Kč s příslušenstvím (úvěr)
24 C 243/2020-58
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
01. 02. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím (úvěr)
I. Žaloba, jíž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím (úvěr)
24 C 223/2020-52
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
05. 02. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 2 000 Kč (smluvní pokuta)
I. Žaloba, jíž se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení 2 000 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení.
zaplacení 2 000 Kč (smluvní pokuta)
24 C 149/2020-64
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
15. 01. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 2 650 Kč s příslušenstvím (pojistné)
I. Řízení se co do zaplacení 2 650 Kč zastavuje. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně za období od 2. 10. 2019 do 20. 11. 2020 ve výši 295 Kč do tří dnů od p...
zaplacení 2 650 Kč s příslušenstvím (pojistné)
24 C 355/2020-24
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
16. 04. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 675 Kč s příslušenstvím (koncesionářské poplatky)
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni 675 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 66,18 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni k rukám jejího...
zaplacení 675 Kč s příslušenstvím (koncesionářské poplatky)
24 C 267/2020-59
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Toman, Filip, Mgr.
26. 02. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím (úvěr)
I. Žaloba, jíž se žalobkyně po žalované domáhala zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím, se zamítá. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení.
zaplacení 3 000 Kč s příslušenstvím (úvěr)
6 C 444/2020
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Barochová, Zuzana, JUDr.
24. 03. 2021
12. 05. 2021
rozvod manželství
I. Manželství manžela [celé jméno manžela] a manželky [celé jméno manželky], roz. [příjmení], uzavřené dne [datum] před [anonymizována tři slova], se rozvádí. II. Žádný z manželů nemá právo na náhradu nákladů řízení.
rozvod manželství
23 C 278/2020
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
30. 03. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 3 096,62 Kč s příslušenstvím (zápůjčka)
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 096,62 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 818,43 Kč, s úrokem ve výši 1 814,82 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 212,16 K...
zaplacení 3 096,62 Kč s příslušenstvím (zápůjčka)
23 C 345/2020-20
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
08. 04. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 8 099,28 Kč s příslušenstvím (služby třetích stran, smluvní pokuta)
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 099,28 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 240,91 Kč od 6. 10. 2017 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,...
zaplacení 8 099,28 Kč s příslušenstvím (služby třetích stran, smluvní pokuta)
23 C 219/2020-47
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
30. 03. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 9 832 Kč s příslušenstvím (zápůjčka)
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 8 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 8 000 Kč od 30. 12. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsu...
zaplacení 9 832 Kč s příslušenstvím (zápůjčka)
23 C 339/2020-16
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
08. 04. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 1 438,60 Kč (služby třetích stran, kupní cena)
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 438,60 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří...
zaplacení 1 438,60 Kč (služby třetích stran, kupní cena)
23 C 7/2021-15
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
08. 04. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 2 311 Kč s příslušenstvím (pojistné)
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2 311 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 2 311 Kč od 9. 10. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudk...
zaplacení 2 311 Kč s příslušenstvím (pojistné)
23 C 6/2021-16
(Rozsudek)
OS v Chomutově
Pašková, Hana, JUDr.
08. 04. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 2 319 Kč s příslušenstvím (pojistné)
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 019 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2 019 Kč od 21. 12. 2019 do 12. 10. 2020 kapitalizovaným částkou 165 Kč, a to do tří...
zaplacení 2 319 Kč s příslušenstvím (pojistné)
19 C 267/2020- 14
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 9
Chadimová, Radmila, JUDr.
23. 03. 2021
12. 05. 2021
zaplacení 3 780 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 780 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 633,02 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Ve stejné lhůtě je žalova...
zaplacení 3 780 Kč s příslušenstvím
19 C 62/2021- 15
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 9
Chadimová, Radmila, JUDr.
23. 03. 2021
12. 05. 2021
O zaplacení 3 780 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 780 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 633,02 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Ve stejné lhůtě je žalova...
O zaplacení 3 780 Kč s příslušenstvím
16 C 253/2020-38
(Rozsudek)
OS Praha-západ
Blažek, Zdeněk, JUDr. Ing. arch.
07. 04. 2021
12. 05. 2021
O zaplacení částky [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný j...
O zaplacení částky [částka] s příslušenstvím
16 C 108/2021-19
(Rozsudek)
OS Praha-západ
Blažek, Zdeněk, JUDr. Ing. arch.
07. 04. 2021
12. 05. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný j...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
16 C 452/2020-15
(Rozsudek)
OS Praha-západ
Blažek, Zdeněk, JUDr. Ing. arch.
12. 01. 2021
12. 05. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 10 % ročně, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. ...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
10 C 142/2021-8
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Harmachová, Eva, Mgr.
31. 03. 2021
12. 05. 2021
O zaplacení 2 859 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 2 859 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky od 10.11.2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Ž...
O zaplacení 2 859 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙