Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 3 C 89/2021-18

Jednací číslo:
3 C 89/2021-18
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Matějíček, Vladimír
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:3.C.89.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 7 350 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
25. 05. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 1 z. č. 168/99 Sb.

3 C 89/2021-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudcem Vladimírem Matějíčkem dne 25. 5. 2021 ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení 7 350 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku

a) 4 107 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 4 107 Kč od [datum] do zaplacení

b) 3 243 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 3 243 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobce požadoval zaplacení částky 7 350 Kč a úrok z prodlení. Navrhl vydání rozsudku bez nařízení jednání.

Poté, co bylo zjištěno, že žalovaná není ve vazbě ani ve výkonu trestu odnětí svobody, byla vyzvána usnesením z [datum], aby sdělila do 7 dnů od doručení tohoto usnesení, zda navrhuje či souhlasí s vydáním rozsudku bez nařízení jednání. Žaloba spolu s usnesením byly žalované doručeny do vlastních rukou [datum] na adrese [adresa žalované]. Ve lhůtě žalovaná nereagovala, soud tedy rozhodoval bez jednání na základě listin předložených žalující stranou. Žalobce svůj nárok na zaplacení příspěvku podle zákona č. 168/99 Sb. dovozuje z ustanovení § 4 odst. 1 tohoto zákona. Podmínkou je doručení písemné výzvy žalované. Ta byla doručena žalované [datum]. Žalobce zjistil, že žalovaná je provozovatelem osobního automobilu [registrační značka] s objemem válců od 1350-1850 cm3. Od [datum] do [datum] nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti, ačkoliv tato povinnost je dána § 1 odst. 2 zák. č. 168/99 Sb. Žalobci tedy vznikl nárok na příspěvek, jehož splatnost nastala [datum]. Příspěvek činí 4 107 Kč a žalobce má nárok i na poplatek spojený s mimosoudním uplatněním práva podle § 4 odst. 4 zák. ve výši 300 Kč.

Dále žalobce požaduje příspěvek za nepojištěné vozidlo žalované [registrační značka], které bylo provozováno v období od [datum] do [datum] bez platného pojištění. Za toto období vznikl nárok na příspěvek, přičemž žalovaná zaplatila pouze 300 Kč. Proto žalobce důvodně požaduje částku 3 243 Kč, což ej příspěvek 3 243 Kč ponížený o částku 300 Kč, tedy 2 943 Kč a dále poplatek spojený s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle ustanovení 4 odst. 4 zák. č. 168/99 Sb. ve výši 300 Kč.

Žalobce nárok doložil a vzhledem k tomu, že žalovaná je s plněním v prodlení přísluší žalobci i příslušný úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem ode dne, kdy se žalovaná se zaplacením jednotlivých částek do prodlení dostala.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142a a § 142 odst. 1 o. s. ř., podle úspěchu ve věci. Předžalobní upomínka byla zaslána [datum] Náklady tvoří zaplacený soudní poplatek a náklady advokátního zastoupení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 25. května 2021

Vladimír Matějíček

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙