Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 29/2021- 117

Jednací číslo:
7 C 29/2021- 117
Soud:
Okresní soud ve Strakonicích
Autor:
Rychtářová, Marie, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSST:2021:7.C.29.2021.1
Předmět řízení:
O rozvod manželství

Datum vydání:
03. 09. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.

7 C 29/2021- 117

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Strakonicích rozhodl soudkyní JUDr. Marií Rychtářovou ve věci

manželky: [osobní údaje manželky]

bytem [adresa manželky]

zastoupený advokátkou [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

za účasti

manžela: [osobní údaje manžela]

zastoupený advokátem [anonymizováno] [jméno] [jméno]

sídlem [adresa]

o rozvod manželství

takto:

I. Manželství [celé jméno manželky] uzavřené s [celé jméno manžela] dne [datum] před [stát. instituce] se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Manželka se svým návrhem domáhala rozvodu manželství účastníků. Tvrdila, že manželství účastníků bylo uzavřeno dne [datum] před [stát. instituce]. Účastníkům se narodily dvě děti, a to dnes již zletilý syn [jméno] ([číslo]) a dosud nezletilá dcera [jméno] ([číslo]). Manželka doplnila, že sňatek byl uzavírán na základě vzájemného citového vztahu, avšak postupem času se začaly projevovat rozdílné názory na způsob života rodiny. Od října 2020 pak účastníci spolu nežijí jako manželé a ani ve společné domácnosti. Závěrem manželka podotkla, že manželství účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

2. Manžel s návrhem na rozvod manželství souhlasil.

3. Z oddacího listu má soud za prokázané, že účastníci uzavřeli manželství dne [datum] před před [stát. instituce]. Dále pak má soud za prokázané, a to z rozsudku Okresního soudu ve [obec] č. j. [číslo jednací] ze dne [anonymizována tři slova] [rok], že poměry nezletilé dcery účastníků pro dobu po rozvodu manželství byly pravomocně upraveny. [příjmení] [jméno] byla na základě dohody účastníků svěřena do péče manželky a manželovi byla stanovena vyživovací povinnost. Ze zprávy [stát. instituce], sociální odbor, soud nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že rozvod manželství účastníků by byl v rozporu se zájmem nezletilé dcery účastníků. Ze shodných tvrzení účastníků pak vyplynulo, že příčina rozvratu manželství spočívala zejm. v nedobrých vztazích s rodiči manželky, v problémech se synem, v nepříznivém zdravotním stavu manžela a v komunikačních problémech, což následně vedlo k citovému odcizení a k tomu, že si manželka našla nového partnera.

4. S ohledem na shora uvedené soud dospěl k závěru, že soužití účastníků je tak hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Soud proto postupoval v souladu s § 755 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a manželství účastníků rozvedl, neboť byly splněny zákonem stanovené předpoklady pro rozvod manželství.

5. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl s ohledem na skutečnost, že účastníci se práva na náhradu nákladů řízení výslovně vzdali.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích prostřednictvím Okresního soudu ve [obec].

Kdo se práva na odvolání jednou výslovně vzdá, nemůže jej již znovu úspěšně uplatnit.

Manžel, který při sňatku přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od právní moci výroku o rozvodu manželství prohlásit na matrice, kde bylo manželství uzavřeno, že opět přijímá dřívější příjmení.

Oba účastníci jsou povinni v případě, že v občanském průkazu mají uveden údaj o rodinném stavu, požádat příslušný správní úřad o vydání nového občanského průkazu.

Strakonice 3. září 2021

JUDr. Marie Rychtářová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙