Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 8 C 140/2021-12

Jednací číslo:
8 C 140/2021-12
Soud:
Okresní soud v Nymburce
Autor:
Fukal, Jakub, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSNB:2021:8.C.140.2021.1
Předmět řízení:
o rozvod manželství

Datum vydání:
04. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.
§ 758 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

8 C 140/2021-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Nymburce rozhodl samosoudcem Mgr. Jakubem Fukalem ve věci

manželky: [osobní údaje manželky]

a

manžela: [osobní údaje manžela]

pro: rozvod manželství

takto:

I. Manželství [celé jméno manžela], narozeného [datum] a [celé jméno manželky], rozené [příjmení], narozené [datum], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], okres [okres], se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Manželka se návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 1.7.2021 domáhala rozvodu manželství, které uzavřela s manželem dne [datum] před [stát. instituce]. Návrh odůvodnila tím, manželství bylo spokojené asi do roku 2018. Postupně docházelo k citovému odcizení. Každý trávil čas samostatně. V lednu 2021 se odstěhovala ze společné domácnosti za svým přítelem. Z manželství se narodily dnes již zletilé děti.

Manžel s rozvodem manželství souhlasil.

Soud měl prokázáno, že manželství účastníků bylo uzavřeno dne [datum] před [stát. instituce]. Z manželství se narodily dnes již zletilé děti. K neshodám mezi manželi začalo docházet cca před dvěma nebo třemi lety. Neshody spočívaly v tom, že manželé nemají společné zájmy, netrávili spolu žádný volný čas. V lednu tohoto roku se manželka odstěhovala ze společné domácnosti. Ani jeden z manželů nemá zájem na obnovení manželského soužití.

Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ OZ“) manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak (§756).

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že účastníci řízení splnili všechny podmínky rozvodu manželství podle § 755 OZ, neboť manželství účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, neboť účastníci spolu jako manželé nežijí ve smyslu ustanovení § 758 o. z., jelikož netvoří rodinné společenství, ani jeden z manželů nechce manželské soužití obnovit a v manželství setrvat. Za příčiny rozvratu manželství soud považuje zejména rozdílné povahy manželů.

Soud proto návrhu vyhověl a manželství účastníků podle shora citovaného ustanovení občanského zákoníku rozvedl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. 23 z.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, neboť se účastníci práva odvolání vzdali.

Manželé jsou povinni do 15 pracovních dnů od právní moci tohoto rozsudku požádat obecní (městský) úřad v místě svého bydliště o vydání nového občanského průkazu s vyznačenou změnou rodinného stavu.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku oznámit příslušnému matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Nymburk 4. října 2021

Mgr. Jakub Fukal

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙