Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 74 C 275/2019-89

Jednací číslo:
74 C 275/2019-89
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Kaplanová, Petra, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:74.C.275.2019.1
Předmět řízení:

Datum vydání:
12. 08. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Zmíněná ustanovení:
§ 167 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

Zobrazené rozhodnutí opravuje rozhodnutí následující:

Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Datum vydání:
16. 03. 2021
Jednací číslo:

Zobrazené rozhodnutí bylo opraveno rozhodnutím následujícím:

Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Datum vydání:
12. 08. 2021
Jednací číslo:

74 C 275/2019-89

USNESENÍ

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Kaplanovou ve věci

manžela: [osobní údaje manžela]

a

manželky: [osobní údaje manželky] zastoupená opatrovníkem [příjmení] [jméno] [příjmení] sídlem [adresa]

o rozvod manželství

takto:

Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 74 C 275/2019-70 ze dne 16. 3. 2021, se ve výrokové části pod bodem II. opravuje tak, že se chybně uvedený text ve znění:„ náhradu nákladů odvolacího řízení“ nahrazuje takto:„ náhradu nákladů řízení“.

Odůvodnění:

1. Při přepisu shora specifikovaného rozhodnutí došlo ke zjevné nesprávnosti patrné i z obsahu spisu, když ve věci nebylo ke dni vydání shora uvedeného rozhodnutí podáno žádné odvolání.

2. Soud proto v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”) vztažmo k ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. uvedenou zjevnou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem podáním u soudu podepsaného ve trojím vyhotovení. Po právní moci tohoto opravného usnesení počíná znovu běžet patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti opravovanému usnesení, přičemž odvolání lze podat ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem podáním u soudu podepsaného.

Ústí nad Labem 12. srpna 2021

Mgr. Petra Kaplanová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙