Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 37 C 260/2021-54

Jednací číslo:
37 C 260/2021-54
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Cibulková, Leona, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:37.C.260.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení 11 452 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
06. 12. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2783 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

37 C 260/2021-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Leonou Cibulkovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 11 452 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 11 452 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 3 214 Kč ve výši 231 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 1 461 Kč ve výši 105 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 2 252 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám zástupkyně žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], advokátky.

Odůvodnění:

1. Žalobou, doručenou Okresnímu soudu v Ostravě dne 26. 7. 2021, se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by žalovaný byl zavázán zaplatit jí částku 11 452 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 3 214 Kč ve výši 231 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 1 461 Kč ve výši 105 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021. Žalobu odůvodnila tím, že se žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla [značka automobilu], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 5 652 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 3 214 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [příjmení], typ [příjmení], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [příjmení], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 2 568 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 1 461 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Žalobkyně požaduje zaplacení dlužné částky ve výši celkem 11 452 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 3 214 Kč ve výši 231 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 1 461 Kč ve výši 105 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021.

2. Žalovaný se k projednávané věci nevyjádřil.

3. Soud ve věci rozhodl za souhlasného stanoviska účastníků bez nařízení ústního jednání v souladu s ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.).

4. Skutkový stav soud zjistil z listin předložených žalobkyní a vzal za prokázáno, že žalobkyně uzavřela se žalovaným pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla [značka automobilu], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 5 652 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 3 214 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [příjmení], typ [příjmení], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [příjmení], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 3 972 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 2 259 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Dále žalobkyně s žalovaným uzavřela pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění vozidla zn. [anonymizováno], typ [anonymizováno], [registrační značka], s účinností od 22. 3. 2019. Pojištění bylo sjednáno na dobu neurčitou. Žalovaný byl podle smlouvy povinen platit pojistné v dohodnuté částce 2 568 Kč ročně. Pojištění zaniklo ke dni 11. 9. 2020 z důvodu zániku po marném uplynutí 30 denní lhůty. Žalovaný dluží žalobkyni na pojistném za období od 22. 3. 2020 do 11. 9. 2020 částku 1 461 Kč a tuto nezaplatil ani přes následnou upomínku. Žalobkyně požaduje zaplacení dlužné částky ve výši celkem 11 452 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 3 214 Kč ve výši 231 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 2 259 Kč ve výši 162 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 1 461 Kč ve výši 105 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021.

5. Po zhodnocení zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, neboť v řízení bylo prokázáno, že mezi účastníky byly uzavřeny pojistné smlouvy a žalovaný nedostál svému závazku vyplývajícímu z těchto smluv, když řádně a včas nezaplatil sjednané pojistné, a na tomto dluží žalobkyni po skončení pojištění částku v celkové výši 11 452 Kč. Dlužné pojistné je žalovaný povinen zaplatit v souladu s ust. § 2782 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále o. z.), a splatnost pojistného vyplývá z ust. § 2783 odst. 2 o. z., soud proto žalobě vyhověl a zavázal žalovaného zaplatit žalobkyni jak dlužné pojistné, tak úroky z prodlení tak, jak žalobkyně požadovala, když nárok žalobkyně na úroky z prodlení je dán ust. § 1970 o. z., výše úroku z prodlení je dána § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení je dán ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný byl zavázán zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 2 252 Kč, a to k rukám její právní zástupkyně dle § 149 odst. 1 o. s. ř. Náklady řízení zahrnují soudní poplatek 800 Kč, tři úkony po 300 Kč, a to 1) výzva k plnění, 2) převzetí věci a příprava, 3) sepis žaloby, dále tři režijní paušály po 100 Kč, vše dle ust. § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb., a 21 % DPH z částky 1 200 Kč, což činí 252 Kč, dle § 137 odst. 3 o. s. ř. Soud žalobkyni nepřiznal požadované náklady řízení, neboť v daném případě se jedná o typický příklad formulářové žaloby, věci typově i skutkově jednoduché, nárok je uplatněn vzorovou žalobou, v níž jsou standardně měněny pouze údaje o žalované straně a o druhu příslušné smlouvy, výši dlužných faktur a jejich splatnosti. Opakované podání obdobných žalob vyplývá z informačního systému soudu, proto stanovení náhrady nákladů řízení za právní zastoupení žalobkyně dle ust. § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. je dle názoru soudu zcela adekvátní.

7. Lhůta k plnění byla žalovanému stanovena v souladu s ust. § 160 odst. 1 o. s. ř. 3 dny od právní moci rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, neboť žalovaná částka sestává z několika samostatných nároků a žádný nepřevyšuje 10 000 Kč.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 6. prosince 2021

JUDr. Leona Cibulková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙