Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 45162 rozhodnutí (2259 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

27 C 64/2020- 34
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Šenková, Lucie, Mgr.
01. 04. 2021
11. 05. 2021
o zaplacení 102 666 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba s tím, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 102 666 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 102 666 Kč od 21. 7. 2020 do zaplacení, se zamítá. II. Žalobce je povinen zap...
o zaplacení 102 666 Kč s příslušenstvím
27 C 71/2020- 66
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Šenková, Lucie, Mgr.
21. 01. 2021
11. 05. 2021
o zaplacení 1 149 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 0,52 Kč do patnácti dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ...
o zaplacení 1 149 Kč s příslušenstvím
18 C 175/2020
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Zbořilová, Marcela, Mgr.
27. 01. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 2 400 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2.400 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2.400 Kč od 17. 5. 2014 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovan...
O zaplacení 2 400 Kč s příslušenstvím
18 C 432/2020-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Nevole, Ladislav, JUDr.
26. 01. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 524 Kč od 27. 6. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Ža...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
10 C 195/2020-45
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Pasternaková, Alžběta, Mgr.
18. 03. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 13 015 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 5 315 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z této částky od 17. 11. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalo...
O zaplacení 13 015 Kč s příslušenstvím
9 C 40/2021-60
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
24. 03. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 1.500 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 1.500 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1.500 Kč od 25. 4. 2015 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku. I...
O zaplacení 1.500 Kč s příslušenstvím
19 C 236/2020-17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 2
Vítková, Lucie, Mgr.
25. 02. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 675 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 675 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 60,29 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zapla...
O zaplacení 675 Kč s příslušenstvím
110 C 49/2020
(Rozsudek)
OS v Berouně
Švarcová, Markéta, JUDr.
16. 04. 2021
11. 05. 2021
o zaplacení 3.780 Kč s přísl.
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 3 780 Kč spolu s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 633,02 Kč. II. Žalovaná je povinna nahradit žalobk...
o zaplacení 3.780 Kč s přísl.
9 C 429/2020-55
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
24. 03. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 3.000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 3.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 3.000 Kč od 5. 3. 2018 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku. II....
O zaplacení 3.000 Kč s příslušenstvím
8 C 27/2021-28
(Rozsudek)
OS v Klatovech
Matějíček, Martin, Mgr.
24. 03. 2021
11. 05. 2021
zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni [částka] s 8,25 % úrokem z prodlení ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a z částky [částka] od [datum] do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moc...
zaplacení [částka] s příslušenstvím
10 C 68/2021
(Rozsudek)
OS v Berouně
Švarcová, Markéta, JUDr.
16. 04. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 5 939,82 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 5 939,82 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky od 12. 12. 2017 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto ...
O zaplacení 5 939,82 Kč s příslušenstvím
8 C 31/2021-37
(Rozsudek)
OS v Klatovech
Matějíček, Martin, Mgr.
24. 03. 2021
11. 05. 2021
zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni [částka] s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na...
zaplacení [částka] s příslušenstvím
8 C 29/2021-42
(Rozsudek)
OS v Klatovech
Matějíček, Martin, Mgr.
24. 03. 2021
11. 05. 2021
zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni [částka] s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na...
zaplacení [částka] s příslušenstvím
11 C 157/2020-43
(Rozsudek)
OS v Příbrami
Slavík, Štěpán, JUDr.
11. 03. 2021
11. 05. 2021
zaplacení 17 267 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 8 350 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,00 % p. a. od 27. 4. 2020 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Žaloba se co do částky 8...
zaplacení 17 267 Kč s příslušenstvím
9 C 359/2020-63
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
31. 03. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 1.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně od 15. 5. 2020 do zaplacení, vše do patnácti dnů od právní moci rozsudku. II. Žaloba se v příslušens...
O zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím
18 C 322/2020
(Rozsudek)
OS v Berouně
Sekerová, Veronika, Mgr.
15. 04. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 7 800 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 4 200 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 4 200 Kč od 8. 12. 2017 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudk...
O zaplacení 7 800 Kč s příslušenstvím
9 C 320/2020- 91
(Rozsudek)
OS v Prostějově
Havránková, Alice, JUDr.
15. 02. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení 19.484 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 19.484 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1.315 Kč od 8. 4. 2016 do zaplacení, ve výši 8,05 % ročně z částky 6.673 Kč od 10. 5. 2016...
O zaplacení 19.484 Kč s příslušenstvím
19 C 96/2021-21
(Rozsudek)
OS v Přerově
Malá, Jana, LL.M., Mgr.
16. 04. 2021
11. 05. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
218 C 33/2020-23
(Rozsudek)
OS v Šumperku
Lipenský, Milan J., Mgr.
03. 02. 2021
11. 05. 2021
o [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná...
o [částka] s příslušenstvím
106 C 8/2020-41
(Rozsudek)
OS v Berouně
Lanzová, Markéta, Mgr.
31. 03. 2020
11. 05. 2021
o zaplacení částky [číslo] s přísl.
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 9.223 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 4.569 Kč ode dne 13. 6. 2018 do zaplacení a ve výši 9,75 % ročně z částky 4.654 Kč ode d...
o zaplacení částky [číslo] s přísl.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙