Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 108762 rozhodnutí (5439 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

20 C 156/2021-9
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
29. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 6 402,01 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně z částky 6 402,01 Kč od 8. 4. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci t...
o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím
7 C 244/2020-60
(Rozsudek)
OS v Břeclavi
Novák, Roman, Mgr. PhDr.
13. 08. 2021
23. 09. 2021
33.400 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 17 400 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 17 400 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 1 000 Kč sp...
33.400 Kč s příslušenstvím
41 C 134/2021-39
(Rozsudek)
OS v Teplicích
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
02. 09. 2021
23. 09. 2021
zaplacení 2 603 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba se v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 100 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 100 Kč od [datum] do zaplacení, zamítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit ža...
zaplacení 2 603 Kč s příslušenstvím
41 C 99/2021-50
(Rozsudek)
OS v Teplicích
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
26. 08. 2021
23. 09. 2021
zaplacení 2 591 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba se v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 2.591 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.591 Kč od [datum] do zaplacení, zamítá. II. Žádnému z účastníků se nepř...
zaplacení 2 591 Kč s příslušenstvím
42 C 101/2021-18
(Rozsudek)
OS ve Frýdku-Místku
Janošcová, Michaela, Mgr.
28. 06. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 2. 7. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moc...
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
15 C 83/2021-14
(Rozsudek)
OS ve Frýdku-Místku
Olbrechtová, Ladislava, JUDr.
19. 05. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 2 295 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 295 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 309,17 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplat...
O zaplacení 2 295 Kč s příslušenstvím
10 C 136/2021-16
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 4 393,33 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 4 393,33 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 4 393,33 Kč od 29. 4. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů ode dne právní moci toho...
o zaplacení částky 4 393,33 Kč s příslušenstvím
10 C 158/2021-12
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 1 806 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 1 806 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 806 Kč od 11. 2. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudk...
o zaplacení částky 1 806 Kč s příslušenstvím
10 C 106/2021-23
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
14. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 3 160 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 160 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 166,72 Kč a s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 3 160 Kč od 2. 2. 2019 do zaplac...
o zaplacení částky 3 160 Kč s příslušenstvím
10 C 128/2021-16
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
30. 06. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplati žalobci částku 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 28. 10. 2020 do zaplacení, vše do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. II. Ža...
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
10 C 138/2021-15
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 3 030 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 030 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 030 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsu...
o zaplacení částky 3 030 Kč s příslušenstvím
10 C 139/2021-16
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 524 Kč a zákonné úroky z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč za období od 27. 11. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů ode dne právní moc...
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
10 C 153/2021-15
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
05. 08. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 2 288 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2 288 Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 288 Kč od 17. 3. 2017 do zaplacení, to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsu...
o zaplacení částky 2 288 Kč s příslušenstvím
10 C 164/2021-16
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
03. 08. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplati žalobci částku 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 14. 12. 2020 do zaplacení, vše do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. II. Ža...
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
10 C 137/2021-15
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Heřmanová, Milena, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 2 038 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku výši 2 038 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 838 Kč od 17. 4. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů ode dne právní moci toh...
o zaplacení částky 2 038 Kč s příslušenstvím
29 C 181/2021-59
(Rozsudek)
OS v Ústí n. Labem
Šemík, Karel, Mgr.
25. 05. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 20 600 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 20.600 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 1.085,44 Kč, dále s úrokem z prodlení z částky 11.744 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9...
O zaplacení 20 600 Kč s příslušenstvím
41 C 90/2021-79
(Rozsudek)
OS v Teplicích
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
22. 07. 2021
23. 09. 2021
zaplacení 13 610,31 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 13.610,31 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 13.610,31 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. ...
zaplacení 13 610,31 Kč s příslušenstvím
41 C 311/2020-37
(Rozsudek)
OS v Teplicích
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
16. 08. 2021
23. 09. 2021
zaplacení 2 482 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se co do částky 300 Kč zastavuje. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2.182 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.182 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů...
zaplacení 2 482 Kč s příslušenstvím
18 C 47/2021-24
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Hanáková, Gabriela, Mgr.
19. 05. 2021
22. 09. 2021
zaplacení 5.802,20 Kč s příslušenstvím - úvěr
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 5.704 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 968,44 Kč od 28.2.2020 do zaplacení, s 0,10% úrokem denně z částky 968,44 Kč od 28.2.2020 do zaplacení, s...
zaplacení 5.802,20 Kč s příslušenstvím - úvěr
18 C 134/2020-25
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Hanáková, Gabriela, Mgr.
26. 05. 2021
22. 09. 2021
zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím - zápůjčka
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 1.000 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 14.12.2014 do zaplacení do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhra...
zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím - zápůjčka
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙