Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
To - trestní agenda - odvolání
-
Bylo vyhledáno 161910 rozhodnutí (8096 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

38 C 200/2020-24
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Němec, Jiří, Mgr.
13. 01. 2022
17. 01. 2022
rozvod manželství
I. Manželství účastníků uzavřené dne [datum] před Městským úřadem Napajedla, se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
rozvod manželství
37 C 93/2021-27
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
18. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 3 105 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se co do částky jistiny ve výši 2 430 Kč a co do kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 453,03 Kč, zastavuje. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 675 Kč spolu s kapitalizova...
o zaplacení 3 105 Kč s příslušenstvím
37 C 219/2021-19
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
18. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 8 112 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 8 112 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení: – z částky 1 016 Kč od 7. 2. 2013 do zaplacení ve výši 7,05 % ročně, – z částky 1 016 Kč od 4. 5. 2013 do...
o zaplacení 8 112 Kč s příslušenstvím
37 C 224/2021-25
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
18. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 25. 2. 2021 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. II. Žalovan...
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
37 C 241/2021-22
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
27. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 6 098 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 098 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně: – z částky 1 524 Kč od 19. 10. 2020 do zaplacení, – z částky 1 524 Kč od 25. 11. 2020 do zapla...
o zaplacení 6 098 Kč s příslušenstvím
37 C 243/2021-25
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
27. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 13. 12. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. II. Žalova...
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
37 C 250/2021-16
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
29. 11. 2021
17. 01. 2022
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 620 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení: – z částky 1 524 Kč od 14. 3. 2020 do zaplacení ve výši 10 % ročně, – z částky 1 524 Kč od 21. 3. 2020 do zaplacení ve výši 10 % ročně, – z částky 1 524 Kč od 3. 8. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, ...
37 C 260/2021-54
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cibulková, Leona, JUDr.
06. 12. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení 11 452 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 11 452 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení z částky 3 214 Kč ve výši 231 Kč od 12. 9. 2020 do 26. 7. 2021, s kapitalizovaným zákonným...
o zaplacení 11 452 Kč s příslušenstvím
18 C 288/2021-24
(Rozsudek)
OS v Olomouci
Grünwaldová, Kateřina, Mgr.
10. 12. 2021
17. 01. 2022
o 1 199 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 1 199 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 199 Kč od 25. 2. 2021 do zaplacení a s náklady spojenými s uplatněním po...
o 1 199 Kč s příslušenstvím
18 C 19/2021-96
(Rozsudek)
OS v Olomouci
Grünwaldová, Kateřina, Mgr.
08. 12. 2021
17. 01. 2022
o 59 743,75 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba žalobkyně, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 59 743,75 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 59 743,75 Kč od 24. 11. 2018 do zaplacení, se zamí...
o 59 743,75 Kč s příslušenstvím
33 C 134/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
22. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částky 5 360 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se co do částky 5.360 Kč zastavuje. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci úrok z prodlení ve výši 309 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. III. Žalovaný je povinen zaplatit ...
o zaplacení částky 5 360 Kč s příslušenstvím
33 C 101/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
31. 08. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částky 12 552,60 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 12.552,60 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 07. 02. 2019 do zaplacení ve výši 9,75 % ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. ...
o zaplacení částky 12 552,60 Kč s příslušenstvím
33 C 72/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
31. 08. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částky 3 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 3.000 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 02. 11. 2014 do zaplacení ve výši 8,05 % ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. ...
o zaplacení částky 3 000 Kč s příslušenstvím
33 C 63/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
31. 08. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částky 5 893 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 5.893 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 09. 09. 2019 do zaplacení ve výši 10% ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žal...
o zaplacení částky 5 893 Kč s příslušenstvím
33 C 111/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
31. 08. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částk 3 048 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 3.048 Kč, s úrokem z prodlení z částky 1.524 Kč od 23. 10. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, z částky 1.524 Kč od 09. 10. 2020 do zaplacení...
o zaplacení částk 3 048 Kč s příslušenstvím
33 C 87/2021
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 6
Lehovec, Tomáš, Mgr.
31. 08. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 1.524 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 16. 09. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. ...
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
29 C 177/2021-34
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Langová, Hana, JUDr.
26. 10. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Ž...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
29 C 364/2021-14
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Langová, Hana, JUDr.
11. 11. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 10 %, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žal...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
29 C 356/2021-13
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Langová, Hana, JUDr.
16. 11. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do [datum] ve výši 8,25 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částk...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
29 C 322/2021-16
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Langová, Hana, JUDr.
18. 11. 2021
17. 01. 2022
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 7,05 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [čás...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙