Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 108795 rozhodnutí (5440 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

20 C 6/2021-55
(Rozsudek)
OS v Jihlavě
Jirásek, Jan, Ph.D., Mgr.
11. 08. 2021
23. 09. 2021
o 8 035 Kč s příslušenstvím
I. Zamítá se žaloba, v níž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení částky 8 035 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 8 035 Kč od [datum] do zaplacení. II. Žádný z účastníků nemá p...
o 8 035 Kč s příslušenstvím
12 C 138/2020-31
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 1
Tluchořová, Kateřina, Mgr.
17. 06. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 4 000 Kč
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 3 662 Kč, a to do ...
o zaplacení 4 000 Kč
76 C 160/2021-14
(Rozsudek)
OS v Ústí n. Labem
Čičmanec, Adam, JUDr.
22. 09. 2021
23. 09. 2021
o rozvod manželství
I. Manželství účastníků [jméno] [příjmení], roz. [příjmení], a [jméno] [příjmení], uzavřené dne 16. 8. 2008 v [obec], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
o rozvod manželství
76 C 148/2021-20
(Rozsudek)
OS v Ústí n. Labem
Čičmanec, Adam, JUDr.
01. 09. 2021
23. 09. 2021
pro zaplacení 1 451 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 1 451 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 1 451 Kč od 29. 6. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žal...
pro zaplacení 1 451 Kč s příslušenstvím
6 C 264/2020-51
(Rozsudek)
OS v Břeclavi
Mužík, Josef, JUDr.
22. 07. 2021
23. 09. 2021
850 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný [celé jméno žalovaného] je povinen zaplatit žalobci [právnická osoba] částku 850 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 850 Kč od [datum] do zaplacení, to vše d...
850 Kč s příslušenstvím
76 C 130/2021-20
(Rozsudek)
OS v Ústí n. Labem
Čičmanec, Adam, JUDr.
13. 08. 2021
23. 09. 2021
pro zaplacení 12 040 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 5 370 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 5 370 Kč od 17. 3. 2020 do zaplacení a částku 6 670 Kč se zákonným úrokem z prodlení...
pro zaplacení 12 040 Kč s příslušenstvím
108 C 219/2021-28
(Rozsudek)
OS v Karviné p. Havířov
Zavázalová, Jitka, Mgr.
11. 08. 2021
23. 09. 2021
4 560 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 560 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částek: - 1 520 Kč od 15. 10. 2015 do zaplacení, - 1 520 Kč od 18. 11. 2015 do zaplacení, - 1...
4 560 Kč s příslušenstvím
8 C 159/2021-14
(Rozsudek)
OS Plzeň-jih
Reimannová, Dana, JUDr.
21. 07. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 1 520 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 520 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 520 Kč od 1. 3. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalov...
O zaplacení 1 520 Kč s příslušenstvím
10 C 287/2020-58
(Rozsudek)
OS v Přerově
Coufalová, Anna, Mgr.
15. 04. 2021
23. 09. 2021
neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru,
I. Žaloba, aby soud určil, že okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce dané a doručené dne [datum] žalovanou žalobci, je neplatné, se zamítá. II. Žalobce je povine...
neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru,
6 C 170/2020-42
(Rozsudek)
OS v Břeclavi
Mužík, Josef, JUDr.
19. 07. 2021
23. 09. 2021
5.564 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná [celé jméno žalované] je povinna zaplatit žalobci [příjmení] kanceláři pojistitelů částku 5.564 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 5.564 Kč od [datum] do zaplac...
5.564 Kč s příslušenstvím
15 C 149/2021-42
(Rozsudek)
OS ve Svitavách
Machačka, Petr, Mgr.
21. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 9 886 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2 869 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 2 869 Kč od 5. 7. 2019 do zaplacení, částku 2 990 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 2 990 Kč od 1...
o zaplacení 9 886 Kč s příslušenstvím
17 C 199/2021-41
(Rozsudek)
OS v Teplicích
Novotná, Daniela, JUDr.
13. 08. 2021
23. 09. 2021
zaplacení 4 000 Kč
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 4 000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů od...
zaplacení 4 000 Kč
6 C 162/2020-55
(Rozsudek)
OS v Břeclavi
Mužík, Josef, JUDr.
22. 07. 2021
23. 09. 2021
2.183 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný [celé jméno žalovaného] je povinen zaplatit žalobci [právnická osoba], [část názvu právnické osoby] částku 2.183 Kč s kapitalizovanými zákonnými úroky z prodlení ve výši 153 Kč, to vše do ...
2.183 Kč s příslušenstvím
16 C 294/2021- 13
(Rozsudek)
OS v Českých Budějovicích
Traxlerová, Jana, Mgr.
06. 08. 2021
23. 09. 2021
EPR [číslo], o zaplacení částky 1 516 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 516 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z této částky od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je...
EPR [číslo], o zaplacení částky 1 516 Kč s příslušenstvím
15 C 164/2021-27
(Rozsudek)
OS ve Svitavách
Machačka, Petr, Mgr.
18. 08. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 7 679 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 679 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 7 679 Kč od 22. 3. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto ro...
o zaplacení 7 679 Kč s příslušenstvím
3 C 133/2021-38
(Rozsudek)
OS v Uherském Hradišti
Matulová, Zuzana, Mgr.
04. 08. 2021
23. 09. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] -) s úrokem z prodlení ve výši [částka] -) s úrokem ve výši [částka], -) s úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky [částka] od [datum]...
[částka] s příslušenstvím
16 C 288/2021- 16
(Rozsudek)
OS v Českých Budějovicích
Traxlerová, Jana, Mgr.
06. 08. 2021
23. 09. 2021
EPR [číslo], o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 089,76 Kč, úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 800 Kč od [datum] do zaplacení a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 289,76 Kč od [dat...
EPR [číslo], o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím
40 C 15/2021-16
(Rozsudek)
OS ve Frýdku-Místku
Vlčková, Marcela, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 5 486 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 3 625 Kč od 30.6.2018 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši ...
O zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím
8 C 155/2021-13
(Rozsudek)
OS Plzeň-jih
Reimannová, Dana, JUDr.
26. 07. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 107 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně jdoucím z této částky od 10. 11. 2020 do zaplacení, a to do 3 (tří) dnů od právní moci toho...
O zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím
2 C 118/2021-20
(Rozsudek)
OS v Blansku
Cásková, Klára, Mgr.
09. 09. 2021
23. 09. 2021
rozvod manželství
I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení], a manžela [celé jméno manžela], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
rozvod manželství
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙