Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 83419 rozhodnutí (4171 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

46 C 197/2019-102
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Krausová, Kamila, Mgr.
19. 05. 2021
29. 07. 2021
zrušení usnesení o schválení smíru
I. Návrh žalobce, aby soud zrušil usnesení Městského soudu v Brně o schválení smíru ze dne 14. 10. 2016, č. j. 46 C 334/2014-170, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení....
zrušení usnesení o schválení smíru
22 C 25/2021- 51
(Rozsudek)
OS v Kladně
Randa, Lukáš, Mgr.
14. 06. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení částky [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku [částka] spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně ode dne [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žaloba se v čás...
o zaplacení částky [částka] s příslušenstvím
25 C 234/2019-115
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 5
Šalamoun, Martin, Mgr.
03. 06. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 432 118,00 Kč s příslušenstvím
I. Zamítá se žaloba, kterou se žalobce domáhal po žalované zaplacení částky 182 118 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 432 118 Kč od 30. 1. 2019 do zaplacení. II. Žalovaná je povinna zaplatit ž...
o zaplacení 432 118,00 Kč s příslušenstvím
55 C 270/2021-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
13. 04. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 249/2021-18
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
26 C 87/2021-73
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová Soudkyně, Beatrice, Mgr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 4.423 Kč s příslušenstvím,
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 4.423 Kč s úrokem z prodlení z částky 1.402 Kč od 10. 3. 2018 do zaplacení ve výši 8,5 % ročně, s úrokem z prodlení z částky 285 Kč od 24. 5. 2018 do zap...
o zaplacení 4.423 Kč s příslušenstvím,
26 C 79/2021-65
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová, Beatrice, Mgr.
23. 03. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 2.000 Kč s příslušenstvím,
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 1.489 Kč k rukám zástupkyně žalobce ...
o zaplacení 2.000 Kč s příslušenstvím,
26 C 331/2020-66
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová, Beatrice, Mgr.
09. 03. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 11.448 Kč s příslušenstvím,
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 9.000,19 Kč s úrokem z prodlení z částky 8.000 Kč od 13. 12. 2019 do zaplacení ve výši 9 % ročně, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Zamítá s...
o zaplacení 11.448 Kč s příslušenstvím,
26 C 278/2020-26
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová, Beatrice, Mgr.
09. 03. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 5.000 Kč s příslušenstvím,
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 5.000 Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 10 % ročně od 15. 10. 2020 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná je povinna ...
o zaplacení 5.000 Kč s příslušenstvím,
26 C 147/2020-121
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová, Beatrice, Mgr.
20. 04. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 53 718,04 Kč s příslušenstvím,
I. Zamítá se žaloba o zaplacení 32 952,31 Kč s příslušenstvím. II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 14 919 Kč k rukám zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku.
o zaplacení 53 718,04 Kč s příslušenstvím,
55 C 250/2021-17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
26 C 117/2021-36
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 8
Keményová, Beatrice, Mgr.
22. 04. 2021
29. 07. 2021
o zaplacení 1.839 Kč s příslušenstvím,
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1.839 Kč s úrokem z prodlení z částky 1.639 Kč ve výši 10 % ročně od 10. 6. 2020 do zaplacení, to vše ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalov...
o zaplacení 1.839 Kč s příslušenstvím,
55 C 293/2021-16
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
13. 04. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
21 C 232/2021-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 3
Hanáková, Zuzana, LL.M.,, JUDr.
25. 06. 2021
29. 07. 2021
1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 24 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 27. 1. 2021 do zaplacení a částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z ...
1 524 Kč s příslušenstvím
55 C 93/2021-18
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 122/2021-15
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 125/2021-18
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 190/2021-16
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 218/2021-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
30. 03. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
55 C 398/2021-15
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 10
Nezkusilová, Barbora, JUDr.
29. 04. 2021
29. 07. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalova...
[částka] s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙