Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 61379 rozhodnutí (3069 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

108 C 172/2020-79
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Střítecká, Hana, Mgr.
30. 03. 2021
11. 06. 2021
určení vlastnictví k nemovitostem
I. Žaloba, kterou se žalobci a) a b) domáhají určení, že mají ve společném jmění manželů pozemky parcelní [číslo] zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v katastrálním území [část obce], zapsaný na ...
určení vlastnictví k nemovitostem
235 C 39/2018-71
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Daňková, Dana, Mgr.
06. 04. 2021
11. 06. 2021
Žaloba o 103.500 Kč s příslušenstvím - smlouva o nájmu bytu
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně částku 103 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % z částky 6 500 Kč od 26. 7. 2017 do zaplacení, 8,05% ročně z částky 14 50...
Žaloba o 103.500 Kč s příslušenstvím - smlouva o nájmu bytu
24 C 27/2021-18
(Rozsudek)
OS Plzeň-město
Fikar, Jiří, Mgr.
12. 04. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 7 590 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 590 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 1 518 Kč od 3. 9. 2018 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 1 518 Kč ...
O zaplacení 7 590 Kč s příslušenstvím
108 C 167/2020-72
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Střítecká, Hana, Mgr.
06. 05. 2021
11. 06. 2021
o zaplacení 62.740 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 62.740 Kč s 10 % ročním úrokem z prodlení od 24. 12. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalob...
o zaplacení 62.740 Kč s příslušenstvím
24 C 21/2021- 36
(Rozsudek)
OS Plzeň-město
Fikar, Jiří, Mgr.
12. 04. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 45 162,88 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 18 047 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 18 047 Kč ve výši 8,05% ročně jdoucím od 2. 8. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právn...
O zaplacení 45 162,88 Kč s příslušenstvím
230 C 11/2020-31
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Daňková, Dana, Mgr.
06. 04. 2021
11. 06. 2021
zaplacení 81 685 Kč s příslušenstvím - náhrada škody
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 81 685 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně od 28. 8. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit ž...
zaplacení 81 685 Kč s příslušenstvím - náhrada škody
235 C 5/2016-145
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Daňková, Dana, Mgr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
o 499 300 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 4 100 Kč s 8,05 % úrokem z prodlení ročně od 1. 1. 2016 do zaplacení, v pravidelných měsíčních splátkách po 500 Kč, splatných vždy k 20. dni v měsíci, po...
o 499 300 Kč s příslušenstvím
18 C 22/2021-18
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Hanáková, Gabriela, Mgr.
24. 03. 2021
11. 06. 2021
zaplacení 2.700 Kč s příslušenstvím - koncesionářské poplatky
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2.700 Kč a kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 389,67 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na...
zaplacení 2.700 Kč s příslušenstvím - koncesionářské poplatky
36 C 225/2020-22
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Kobza, Aleš, JUDr.
23. 02. 2021
11. 06. 2021
zaplacení 1.525 Kč s příslušenstvím - pokuta
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1.525 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně od 28. 9. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povi...
zaplacení 1.525 Kč s příslušenstvím - pokuta
36 C 44/2020-25
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Kobza, Aleš, JUDr.
18. 12. 2020
11. 06. 2021
zaplacení 81.523,59 Kč s příslušenstvím - úvěr
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 81.523,59 Kč s úrokem ve výši 4,30 % ročně z částky 49.888,22 Kč od 1. 5. 2019 do zaplacení se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z ...
zaplacení 81.523,59 Kč s příslušenstvím - úvěr
40 C 5/2021-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 16. 7. 2020 do zaplacení a částku ve výši 1 500 Kč se zákonným úrokem ...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
40 C 12/2021-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 5. 8. 2020 do zaplacení a částku ve výši 1 500 Kč se zákonným úrokem z...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
40 C 17/2021-21
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 31. 7. 2020 do zaplacení a částku ve výši 1 500 Kč se zákonným úrokem ...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
40 C 20/2021-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 4 548 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 13. 8. 2020 do zaplacení, částku ve výši 1 500 Kč se zákonným úrokem z...
O zaplacení 4 548 Kč s příslušenstvím
40 C 494/2020-22
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 3 048 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 19. 8. 2020 do zaplacení, částku ve výši 1 500 Kč se zákonným úrokem z...
O zaplacení 3 048 Kč s příslušenstvím
40 C 488/2020-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Berglová, Hana, JUDr.
25. 03. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 3 000 Kč
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 3 000 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1489 Kč, d...
O zaplacení 3 000 Kč
36 C 23/2020-20
(Rozsudek)
Městský soud v Brně
Kobza, Aleš, JUDr.
18. 12. 2020
11. 06. 2021
zaplacení 15.000 Kč s příslušenstvím - půjčka
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 11.300 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,05 % ročně od 2. 7. 2015 do 31. 12. 2015, 7,05 % ročně od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, 7,05 % ročně od 1....
zaplacení 15.000 Kč s příslušenstvím - půjčka
21 C 380/2020
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Jarešová, Ivana, PaedDr. Mgr.
14. 04. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 6 611,99 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se podle § 96 odst. 2 a 4 o.s.ř. částečně zastavuje ohledně jistiny ve výši 2 000 Kč a úroku z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 000 Kč od 4. 1. 2021 do zaplacení, neboť žalobkyně vza...
O zaplacení 6 611,99 Kč s příslušenstvím
21 C 30/2021-34
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Jarešová, Ivana, PaedDr. Mgr.
19. 04. 2021
11. 06. 2021
O zaplacení 12 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 8 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně od 26. 5. 2018 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žaloba se zamítá oh...
O zaplacení 12 000 Kč s příslušenstvím
21 C 215/2020-102
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Jarešová, Ivana, PaedDr. Mgr.
15. 12. 2020
11. 06. 2021
o zaplacení 635 803,49 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba s tím, aby bylo uloženo žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 635 803,49 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 7. 6. 2016, se zamítá. II. Žalobkyně je povinna za...
o zaplacení 635 803,49 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙