Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
To - trestní agenda - odvolání
-
Bylo vyhledáno 145268 rozhodnutí (7264 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

11 C 65/2021-36
(Rozsudek)
OS v Pardubicích
Nečasová, Monika, Mgr.
28. 06. 2021
09. 12. 2021
o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 4.000 Kč se zákonným úrokem ve výši 8,05 % p.a. z částky 4.000 Kč od 26.10.2017 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto výroku ro...
o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím
7 C 39/2021-29
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Mráčková, Jana, Mgr.
06. 10. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 8 384 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 8 384 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 8 384 Kč od 13. 4. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto ro...
O zaplacení 8 384 Kč s příslušenstvím
11 C 53/2021-36
(Rozsudek)
OS v Pardubicích
Nečasová, Monika, Mgr.
12. 07. 2021
09. 12. 2021
o zaplacení 25 271,99 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 4.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5 % p.a. z částky 4.000 Kč od 9.12.2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto ...
o zaplacení 25 271,99 Kč s příslušenstvím
17 C 89/2021-49
(Rozsudek)
OS Plzeň-město
Kulawiak, Petr, JUDr.
07. 10. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni [částka] s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z této částky od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je pov...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
34 C 264/2021-33
(Rozsudek)
OS v Ústí n. Labem
Karpíšková, Alice, Mgr.
06. 08. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 24 881,69 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 24 881,69 Kč, kapitalizovaný úrok 4 471,06 Kč, úrok 26,28 % ročně z částky 23 915, 69 Kč od [datum] do zaplacení, kapitalizovaný zákonný úrok z...
O zaplacení 24 881,69 Kč s příslušenstvím
9 C 223/2021
(Rozsudek)
OS v Táboře
Jakšičová, Ivana, JUDr.
05. 11. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 4 915 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 4 915 Kč, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p.a. z částky 4 915 Kč od [datum] do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II....
O zaplacení 4 915 Kč s příslušenstvím
11 C 62/2021-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Pavlíčková, Alena, Mgr. et Mgr.
30. 09. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 12. 1. 2021 do zaplacení a částku 1 500 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve ...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
11 C 67/2021-19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Pavlíčková, Alena, Mgr. et Mgr.
30. 09. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 24 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 11. 2. 2021 do zaplacení a částku 1 500 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve ...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
9 C 222/2021
(Rozsudek)
OS v Táboře
Jakšičová, Ivana, JUDr.
05. 11. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 6 540 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 540 Kč, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a. z částky 6 540 Kč jdoucí od [datum] do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsu...
O zaplacení 6 540 Kč s příslušenstvím
24 C 216/2021-17
(Rozsudek)
OS v Novém Jičíně
Holub, Ivan, , Ph.D., JUDr.
29. 09. 2021
09. 12. 2021
o 396 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 396 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 396 Kč od 7. 8. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalo...
o 396 Kč s příslušenstvím
11 C 292/2020-37
(Rozsudek)
OS v Pardubicích
Nečasová, Monika, Mgr.
12. 07. 2021
09. 12. 2021
o zaplacení 20 382,40 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 12.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5 % p.a. z částky 12.000 Kč od 1.5.2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto...
o zaplacení 20 382,40 Kč s příslušenstvím
5 C 219/2021- 22
(Rozsudek)
OS v Lounech
Kopecká, Eva, JUDr.
02. 09. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 2 721 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2 721 Kč s 10% úrokem z částky 2 521 Kč od 26. 11. 2019 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobk...
O zaplacení 2 721 Kč s příslušenstvím
10 C 284/2021-18
(Rozsudek)
OS v Sokolově
Hovorková, Ivana, JUDr.
25. 10. 2021
09. 12. 2021
zaplacení 7 840 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 840 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % od 14. 1. 2021 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen zapl...
zaplacení 7 840 Kč s příslušenstvím
11 C 68/2021-20
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Pavlíčková, Alena, Mgr. et Mgr.
30. 09. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 24 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 24 Kč od 10. 2. 2021 do zaplacení a částku 1 500 Kč se zákonným úrokem z prodle...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
9 C 220/2021
(Rozsudek)
OS v Táboře
Jakšičová, Ivana, JUDr.
22. 10. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 1 524 Kč, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a. z této částky od [datum] do zaplacení, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II....
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
15 C 390/2021-17
(Rozsudek)
OS v Českých Budějovicích
Moravcová, Jana, JUDr.
19. 11. 2021
09. 12. 2021
EPR [číslo], o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky od [datum] do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II...
EPR [číslo], o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím
9 C 229/2021
(Rozsudek)
OS v Táboře
Jakšičová, Ivana, JUDr.
05. 11. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 1 524 Kč, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a. z částky 1 524 Kč jdoucí od [datum] do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsud...
O zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
5 C 207/2021- 23
(Rozsudek)
OS v Lounech
Kopecká, Eva, JUDr.
02. 09. 2021
09. 12. 2021
O zaplacení 19 800 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 19 800 Kč s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 1 396,48 Kč, s 9,75% úrokem z prodlení z částky 11 244 Kč od 21. 5. 2020 do zaplacení a s 10,80% ...
O zaplacení 19 800 Kč s příslušenstvím
11 C 146/2015-198
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Cáb, Radomír, JUDr., Ing.
16. 03. 2021
09. 12. 2021
o odporovatelnost právního úkonu
I. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 21.9.2012, na základě které převedli dárci [jméno] [příjmení], [datum narození] a [jméno] [příjmení], [datum narození] žalovanému [jméno] [příjmení], [datum na...
o odporovatelnost právního úkonu
10 C 224/2021-35
(Rozsudek)
OS v Sokolově
Hovorková, Ivana, JUDr.
25. 10. 2021
09. 12. 2021
zaplacení 1 143,57 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 843,57 Kč s 8,5 % úrokem z prodlení z částky 189 Kč od 28. 5. 2018 do zaplacení a z částky 141,68 Kč od 28. 6. 2018 do zaplacení, s 9 % úrokem z prodle...
zaplacení 1 143,57 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙