Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
  • nařízení EP a Rady 1215/2012 o přísl., uznávání a výkonu rozh. v obč. a obch. věcech
  • nařízení EP a Rady 2201/2003 o přísl., uznávání a výkonu rozh. ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • nařízení EP a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení
  • nařízení EP a Rady 805/2004 o evr. exekučním titulu pro nesporné nároky
  • úplatkářství
  • Evropský soud pro lidská práva
Bylo vyhledáno 108780 rozhodnutí (5439 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

3 C 133/2021-38
(Rozsudek)
OS v Uherském Hradišti
Matulová, Zuzana, Mgr.
04. 08. 2021
23. 09. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] -) s úrokem z prodlení ve výši [částka] -) s úrokem ve výši [částka], -) s úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky [částka] od [datum]...
[částka] s příslušenstvím
16 C 288/2021- 16
(Rozsudek)
OS v Českých Budějovicích
Traxlerová, Jana, Mgr.
06. 08. 2021
23. 09. 2021
EPR [číslo], o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 089,76 Kč, úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 800 Kč od [datum] do zaplacení a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 289,76 Kč od [dat...
EPR [číslo], o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím
40 C 15/2021-16
(Rozsudek)
OS ve Frýdku-Místku
Vlčková, Marcela, JUDr.
12. 07. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 5 486 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 3 625 Kč od 30.6.2018 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši ...
O zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím
8 C 155/2021-13
(Rozsudek)
OS Plzeň-jih
Reimannová, Dana, JUDr.
26. 07. 2021
23. 09. 2021
O zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 107 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně jdoucím z této částky od 10. 11. 2020 do zaplacení, a to do 3 (tří) dnů od právní moci toho...
O zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím
2 C 118/2021-20
(Rozsudek)
OS v Blansku
Cásková, Klára, Mgr.
09. 09. 2021
23. 09. 2021
rozvod manželství
I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení], a manžela [celé jméno manžela], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
rozvod manželství
3 C 111/2021-38
(Rozsudek)
OS v Uherském Hradišti
Matulová, Zuzana, Mgr.
21. 07. 2021
23. 09. 2021
[částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] -) s úrokem z prodlení ve výši [částka], -) s úrokem ve výši [částka] -) s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky [částka] od [datum]...
[částka] s příslušenstvím
54 C 221/2021-19
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
28. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši: -) 9 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, -) 9,75 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, -) 9,7...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
54 C 157/2021-15
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
14. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši: -) 9,75 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, -) 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, -) 10...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
54 C 145/2021-18
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
07. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žaloba, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši 8,25 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
54 C 152/2021-18
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
07. 06. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení a na nákladech řízení částku [částka], to vše do tří dnů od prá...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
54 C 142/2021-19
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
07. 06. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši: - 9 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, - 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení a na náklad...
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
54 C 55/2021-20
(Rozsudek)
OS v Ostravě
Kotlánová, Monika, JUDr.
21. 06. 2021
23. 09. 2021
o výživné
I. Návrh, aby žalovaná byla povinna platit na výživu žalované počínaje dnem [datum] měsíčně částku [částka], se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
o výživné
19 C 342/2021-25
(Rozsudek)
OS v Jablonci n. Nisou
Kušnír, Jan, JUDr.
30. 08. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 17 497,03 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 17 197,03 Kč s úrokem ve výši 17,90 % ročně z částky 17 197,03 Kč od 30. 3. 2021 do 24. 4. 2021 s úrokem ve výši 8,25 % ročně z částky 17 197,0...
o zaplacení 17 497,03 Kč s příslušenstvím
6 C 171/2019-34
(Rozsudek)
OS v Blansku
Šparlinková, Alena, JUDr.
12. 08. 2021
23. 09. 2021
rozvod manželství
I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení] a manžela [celé jméno manžela], uzavřené dne [datum] v kostele sv. [jméno] v [obec], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náh...
rozvod manželství
20 C 194/2021-9
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
10. 08. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 5 600 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci a) částku ve výši 2 600 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 600 Kč od 31. 5. 2018 do zaplacení, s kapitalizovaným úrokem ve výši 2 ...
o zaplacení částky 5 600 Kč s příslušenstvím
20 C 176/2021-9
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
29. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 3 259 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku ve výši 3 259 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně z částky 3 259 Kč od 8. 3. 2020 do zaplacení, a to vše do tř...
o zaplacení částky 3 259 Kč s příslušenstvím
20 C 166/2021-9
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
29. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 12. 1. 2021 do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci toh...
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím
20 C 163/2021-8
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
29. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 3 590 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 3 590 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 590 Kč od 28. 10. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto...
o zaplacení částky 3 590 Kč s příslušenstvím
20 C 156/2021-9
(Rozsudek)
OS v Hradci Kr.
Kavalír, Jakub, JUDr.
29. 07. 2021
23. 09. 2021
o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 6 402,01 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně z částky 6 402,01 Kč od 8. 4. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci t...
o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím
7 C 244/2020-60
(Rozsudek)
OS v Břeclavi
Novák, Roman, Mgr. PhDr.
13. 08. 2021
23. 09. 2021
33.400 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 17 400 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 17 400 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 1 000 Kč sp...
33.400 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙