Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
-
Bylo vyhledáno 119929 rozhodnutí (5997 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

10 C 274/2021- 54
(Rozsudek)
OS v Českých Budějovicích
Musilová, Lucie, Mgr.
24. 08. 2021
18. 10. 2021
o zaplacení částky 10 656,05 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 10 656,05 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 2 252 Kč do t...
o zaplacení částky 10 656,05 Kč s příslušenstvím
17 C 78/2021-43
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Koutný, Vladimír, Mgr.
03. 06. 2021
15. 10. 2021
898 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 898 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 698 Kč ode dne 7. 12. 2019 do zaplacení, a to vše do tří dnů po právní moci rozsudku. II. Žal...
898 Kč s příslušenstvím
17 C 12/2021-37
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Koutný, Vladimír, Mgr.
16. 04. 2021
15. 10. 2021
5.094 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 5.094 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 5.094 Kč od 11. 11. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů po právní moci rozsudku. II. Žalovaný je po...
5.094 Kč s příslušenstvím
17 C 9/2021-62
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Koutný, Vladimír, Mgr.
16. 04. 2021
15. 10. 2021
16.290 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 16.290 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 10.691 Kč od 28. 2. 2020 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky ...
16.290 Kč s příslušenstvím
17 C 59/2021-38
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Koutný, Vladimír, Mgr.
28. 05. 2021
15. 10. 2021
7.162 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni 7.162 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 7.162 Kč ode dne 18. 5. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů po právní moci rozsudku. II. Žalovaná j...
7.162 Kč s příslušenstvím
17 C 224/2020-42
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Koutný, Vladimír, Mgr.
19. 03. 2021
15. 10. 2021
1.859 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1.859 Kč s úrokem z prodlení ve výši 96 Kč, a to vše do tří dnů po právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů říz...
1.859 Kč s příslušenstvím
12 C 49/2021-20
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Rapušáková, Hana, Mgr.
27. 04. 2021
15. 10. 2021
1.591 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni 1.591 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1.291 Kč od 8. 5. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaná ...
1.591 Kč s příslušenstvím
12 C 48/2021-26
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Rapušáková, Hana, Mgr.
07. 05. 2021
15. 10. 2021
319,83 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 519,83 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 319,83 Kč od 21. 6. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalo...
319,83 Kč s příslušenstvím
12 C 42/2021-21
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Rapušáková, Hana, Mgr.
07. 05. 2021
15. 10. 2021
2.398 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 2.398 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 188 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na n...
2.398 Kč s příslušenstvím
12 C 3/2021-21
(Rozsudek)
OS v Bruntále
Rapušáková, Hana, Mgr.
30. 03. 2021
15. 10. 2021
5.378 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 5.378 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 323 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na n...
5.378 Kč s příslušenstvím
15 C 125/2021- 19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
26. 07. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 129/2021- 17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
26. 07. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 118/2021- 18
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
26. 07. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 110/2021- 19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
28. 06. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 103/2021- 17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
28. 06. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 102/2021- 17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
28. 06. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 100/2021- 17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
28. 06. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 99/2021- 17
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
28. 06. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto ro...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 157/2021- 19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
26. 07. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
15 C 152/2021- 19
(Rozsudek)
Obvodní soud pro Prahu 4
Gottwaldová, Marta, Mgr.
26. 07. 2021
15. 10. 2021
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, b) částku ve výši [částka] se zákonný...
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙