Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

VYHLEDAT ROZHODNUTÍ OKRESNÍCH, KRAJSKÝCH A VRCHNÍCH SOUDŮ

/
-
rozsudky
trestní příkazy
usnesení
/
C - občanskoprávní agenda
Co - občanskoprávní agenda - odvolání
Nc - opatrovnická agenda - první návrh
T - trestní agenda
To - trestní agenda - odvolání
-
Bylo vyhledáno 221702 rozhodnutí (11086 stránek).
Jsou seřazena dle data zveřejnění sestupně.

19 C 315/2021-36
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
17. 02. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 18 510 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný č. 1 a č. 2 jsou povinni zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku 18 510 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 18 510 Kč od 10. 7. 2021 do zaplacení, to vše do tří dn...
zaplacení 18 510 Kč s příslušenstvím
19 C 164/2021-190
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
28. 02. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 603 411,62 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se zastavuje v části, v níž se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení částky 26 620 Kč se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky 26 620 Kč od 6. 9. 2020 do zaplacení a dá...
zaplacení 603 411,62 Kč s příslušenstvím
19 C 205/2021-71
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
21. 12. 2021
21. 05. 2022
zaplacení 44 340,58 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 44 340,58 Kč s kapitalizovaným úrokem ve výši 1 840,56 Kč, s úrokem ve výši 13,9 % ročně z částky 43 640,58 Kč od 2. 3. 2021 do 24. 3. 2021, s úrokem v...
zaplacení 44 340,58 Kč s příslušenstvím
19 C 408/2021-147
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
13. 01. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 2 573,12 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba, v níž se žalobkyně po žalované domáhala zaplacení částky 2 573,12 Kč, úroku ve výši 29 % ročně z částky 2 573,12 Kč za dobu od 10. 7. 2018 do zaplacení a úroku z prodlení ve výši 9 % ročně ...
zaplacení 2 573,12 Kč s příslušenstvím
19 C 269/2021-66
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
21. 12. 2021
21. 05. 2022
zaplacení 91 947,16 Kč s příslušenstvím
I. Žaloba, v níž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení částky 91 947,16 Kč, kapitalizovaného úroku ve výši 7 354,72 Kč, kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 6 882,64 Kč, úroku ve výši 29 %...
zaplacení 91 947,16 Kč s příslušenstvím
19 C 13/2022-33
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
03. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 9 600 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 7 500 Kč za dobu od 22. 4. 2021 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Ž...
zaplacení 9 600 Kč s příslušenstvím
19 C 72/2022-36
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
05. 04. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 5 824 Kč s příslušenstvím
I. Řízení se zastavuje v části, v níž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení kapitalizovaného úroku ve výši 1 070 Kč a smluvní pokuty ve výši 1 824 Kč. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni...
zaplacení 5 824 Kč s příslušenstvím
19 C 17/2022-61
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
10. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 36 600 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 14 040 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 14 040 Kč za dobu od 15. 5. 2020 do zaplacení, a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. I...
zaplacení 36 600 Kč s příslušenstvím
19 C 38/2022-111
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
15. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 48 981 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 14 975 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 14 974 Kč za dobu od 29. 6. 2018 do zaplacení, a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. I...
zaplacení 48 981 Kč s příslušenstvím
19 C 137/2022-20
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
10. 05. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 7 500 Kč
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 500 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 1 368 Kč do 3 dnů od právní moci to...
zaplacení 7 500 Kč
19 C 99/2022-21
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
28. 04. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 3 000 Kč
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 000 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 1 368 Kč do 3 dnů od právní moci to...
zaplacení 3 000 Kč
19 C 28/2022-44
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
10. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 1 659 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 659 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 659 Kč za dobu od 2. 11. 2020 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Ž...
zaplacení 1 659 Kč s příslušenstvím
19 C 71/2022-24
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
31. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 6 062 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 6 062 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 5 762 Kč za dobu od 4. 12. 2018 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II. So...
zaplacení 6 062 Kč s příslušenstvím
19 C 133/2022-26
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
10. 05. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 4 248 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 248 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 948 Kč za dobu od 21. 10. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. II...
zaplacení 4 248 Kč s příslušenstvím
19 C 62/2022-26
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
31. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 1 352 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 312 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 312 Kč od 18. 10. 2020 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Ve zbytk...
zaplacení 1 352 Kč s příslušenstvím
19 C 74/2022-24
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
12. 04. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 1 367 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 367 Kč s kapitalizovaným úrokem z prodlení za dobu od 29. 5. 2021 do 12. 1. 2022 ve výši 71 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. II. Žalovaný...
zaplacení 1 367 Kč s příslušenstvím
19 C 55/2022-37
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
24. 03. 2022
21. 05. 2022
zaplacení 5 720,26 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 5 720,26 Kč s kapitalizovaným úrokem ve výši 876,15 Kč, s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 498,11 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z...
zaplacení 5 720,26 Kč s příslušenstvím
19 C 382/2021-23
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
17. 05. 2022
21. 05. 2022
rozvod manželství
I. Manželství manžela [celé jméno manžela], narozeného [datum] a manželky [celé jméno manželky], narozené [datum], uzavřené dne [datum] ve [obec], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
rozvod manželství
19 C 421/2021-20
(Rozsudek)
OS ve Zlíně
Polehla, Milan, Mgr.
12. 05. 2022
21. 05. 2022
rozvod manželství
I. Manželství manžela [celé jméno manžela], narozeného [datum] a manželky [celé jméno manželky], narozené [datum], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí. II. Žádný z účastníků nemá p...
rozvod manželství
15 C 419/2021- 38
(Rozsudek)
OS v Mělníku
Holubová, Kateřina, JUDr.
07. 04. 2022
21. 05. 2022
O zaplacení 13 300 Kč s příslušenstvím
I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 857,79 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,5 % ročně z částky 3 857,79 Kč od [datum] do [datum] a dále od [datum] do zaplacení ve výši repo s...
O zaplacení 13 300 Kč s příslušenstvím
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙