O stránce

Databázi soudních rozhodnutí spravuje Ministerstvo spravedlnosti.

Účelem Databáze soudních rozhodnutí je zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti soudního rozhodování, podpora přístupu ke spravedlnosti, zvýšení jednotnosti soudní judikatury a to rozšířením okruhu zveřejňovaných anonymizovaných rozhodnutí soudů.

Obsah databáze

Současná verze databáze soudních rozhodnutí obsahuje prvostupňové soudní rozhodnutí v civilní agendě. V dalších období dojde k postupnému rozšíření této databáze o rozhodnutí z dalších agend.

Vyhledávání v databázi

K nalezení specifického soudního rozhodnutí nebo k zobrazení pouze některých specifických soudních rozhodnutí slouží následující filtry vyhledávání:

 • Hledat ve výroku a odůvodnění – do daného formulářového pole lze napsat jakýkoliv text nebo výraz, na základě kterého budou filtrovány výsledky vyhledávání. V případě nalezení shody zadaného textu nebo výrazu v některém z rozhodnutí obsažených v Databázi soudních rozhodnutí bude tento výsledek uživateli zobrazen.
 • Spisová značka – do daného formulářového pole lze vložit spisovou značku soudního spisu. Spisová značka (sp. zn.) je jedinečný identifikátor, pod kterým je u soudu vedena konkrétní věc. Spisová značka se skládá z číselného označení soudního oddělení (číslo senátu), označení rejstříku a běžného čísla rejstříku lomeného letopočtem (např. 1 T 14/2014, 138 C 12/2014, 0 Nt 12/2014, 7 Co 17/2014).
 • ECLI – je identifikátor evropské judikatury. Jedná se o pětimístný jedinečný identifikátor právního dokumentu, který usnadňuje práci s databázemi evropské judikatury. Samotný identifikátor, sloužící k označení české judikatury podle jednotného kódu, je složen z pěti částí, které jsou výlučně v tomto pořadí: (a) Zkratka ECLI; (b) Kód země; (c) Zkratka pro soud; (d) Rok vydání rozhodnutí; (e) Pořadové číslo v podobě spisové značky.
 • Datum vydání – filtr sloužící k vyhledávání soudních rozhodnutí ve specifickém časovém úseku. Jsou zobrazeny pouze takové soudní rozhodnutí splňující časové podmínky stanovené uživatelem.
 • Ustanovení – každé zveřejněné soudní rozhodnutí obsahuje seznam dotčených právních norem, kterých se dané rozhodnutí týká. Za pomoci tohoto filtru lze vyhledat jak soudní rozhodnutí týkající se specifického ustanovení (§) právního předpisu tak všechna rozhodnutí týkající se daného právního předpisu.
 • Soudce – slouží k vyhledávání soudních rozhodnutí na základě jména a příjmení soudce, který rozhodnutí vydal. Soudcem se rozumí soudce jakéhokoliv okresního (v Praze obvodního a v Brně městského), krajského (v Praze městského) či vrchního soudu nacházejícího se na území České Republiky. Seznam všech soudců je dostupný zde.
 • Zvolit rejstříky – filtr obsahuje možnost zúžit výsledky vyhledávání na specifickou soudní agendu.
 • Zvolit soudy – filtr obsahuje možnost zúžit výsledky vyhledávání na specifický soud, který rozhodnutí vydal. Soudem se rozumí jakýkoliv okresní (v Praze obvodní a v Brně městský), krajský (v Praze městský) či vrchní soud nacházející se na území České Republiky.
 • Zvolit klíčové slova – Databáze soudních rozhodnutí automaticky generuje klíčové slova ke každému rozhodnutí. Zvolením jednoho a více klíčových slov je zúžen výsledek vyhledávání.
 • Vyhledat – tlačítko sloužící k aplikaci zvolených výše uvedených filtrů ze strany uživatele.
 • Vymazat filtry – tlačítko sloužící k odstranění veškerých uživatelem zvolených filtrů vyhledávání.

V rámci výsledku vyhledávání jsou nalezená soudní rozhodnutí seřazena dle data vydání sestupně. Uživatel má tyto výsledky možnost dále seřadit po kliknutí na kterýkoliv údaj typu Senát / Rejstřík / Číslo / Rok / Soud / Soudce / Datum / Předmět řízení.

Pravidla pro seřazení jsou:

 • Po kliknutí na libovolný údaj jsou výsledky vyhledávání seřazeny nejprve vzestupně od nejmenšího čísla, případně abecedně od začátku abecedy.
 • Po opětovném kliknutí jsou výsledky vyhledávání obráceny a seřazeny od největšího čísla, případně abecedně od konce abecedy.