Otevřená data

Otevřená data, zkráceně opendata, jsou data, která jsou volně dostupná všem zájemcům. Jsou zveřejňována v strojově čitelné podobě, což znamená, že je možné je snadno zpracovat a analyzovat pomocí počítače.

Stránka veřejné databáze rozhodnutí zveřejňuje otevřená data v podobě anonymizovaných soudních rozhodnutí. Přístup k těmto datům je realizován pomocí REST API, které umožňuje stahování anonymizovaných soudních rozhodnutí.

REST API

REST API pro stahování anonymizovaných soudních rozhodnutí je členěno časově podle data zveřejnění rozhodnutí. Pro přístup k rozhodnutím slouží následující čtyři koncové body:

Souhrn let

Dostupný na: https://rozhodnuti.justice.cz/api/opendata

Tento koncový bod poskytuje informace o všech letech, ve kterých byla zveřejněna rozhodnutí. Výsledek obsahuje i počet rozhodnutí zveřejněných v přislušném roce a odkaz na souhrn měsíců v daném roce.

Souhrn měsíců v roce

Dostupný na: https://rozhodnuti.justice.cz/api/opendata/<rok>

Tento koncový bod poskytuje informace o všech měsících v roce, určeném parametrem <rok>, ve kterých byla zveřejněna rozhodnutí. Výsledek obsahuje i počet rozhodnutí zveřejněných v příslušném měsíci a odkaz na souhrn dnů v daném měsíci.

Souhrn dnů v měsíci

Dostupný na: https://rozhodnuti.justice.cz/api/opendata/<rok>/<mesic>

Tento koncový bod poskytuje informace o všech dnech v měsíci, určeném parametry <rok> a <mesic>, ve kterých byla zveřejněna rozhodnutí. Výsledek obsahuje i počet a odkaz na seznam rozhodnutí zveřejněných v daný den měsíce.

Rozhodnutí zveřejněná v daný den

Dostupný na: https://rozhodnuti.justice.cz/api/opendata/<rok>/<datum>/<den>

Tento koncový bod vrací přehled všech rozhodnutí zveřejněných v deaný den.

Odpověď obsahuje základní informace o každém rozhodnutí, a pro každé rozhodnutí odkaz na získání detailních informací o vybraném rozhodnutí. Rozhodnutí jsou stránkována po 100 rozhodnutích na stránku. Stránkování probíhá pomocí parametru page v url dotazu, první strana má číslo 0.